Ukázky překladů

Prohlédněte si ukázky překladů!

Jankapoun5m

Z angličtiny do češtiny: The BEAMER Class (příručka programátora)

Specializace: IT (informační technologie)

Zdrojový text:

9 Creating Overlays
9.1 The Pause Commands
The pause command offers an easy, but not very flexible way of creating frames that are uncovered piecewise. If you say pause somewhere in a frame, only the text on the frame up to the pause command is shown on the first slide. On the second slide, everything is shown up to the second pause, and so forth. You can also use pause inside environments; its effect will last after the environment. However, taking this to extremes and use pause deeply within a nested environment may not have the desired result.

Překlad:

9 Vytvoření překrytí
9.1 Pauzovací příkazy
Pauzovací příkaz nabízí jednoduchý, avšak nepříliš flexibilní způsob vytvoření rámců, které se odkrývají postupně. Vložíte-li někam do rámce příkaz pause, na prvním snímku se zobrazí pouze text před příkazem pause. Na druhém snímku se zobrazí všechno před druhým příkazem pause atd. Příkaz pause můžete použít i uvnitř prostředí. Jeho efekt bude trvat i po proběhnutí prostředí. Pokud to však s užíváním příkazu pause uvnitř vloženého prostředí přeženete, nemusíte se dočkat požadovaných výsledků. 


Z angličtiny do češtiny: Plone 3 - The Content Management System

Specializace: IT (informační technologie)

Zdrojový text:

With the new inline Ajax-powered editing of Plone, you no longer have to reload a page or go to a separate screen to make a correction — simply edit it directly by clicking on it. 

And if you make a mistake? No problem, Plone will tell you immediately, and allow you to correct it effortlessly.
1.2. Working Copy support
You might have been in a situation like this before: you have published a document, and you need to update it extensively, but you want the old version to exist on the web site until you have published the new one. You also want the new document to replace the current one, but you'd like to keep the history of the old one, just in case.

Překlad:

Pomocí nových řádkových úprav systému Plone podpořených technologií Ajax již nemusíte opětovně načítat stránku nebo se kvůli odstranění chyby přepínat do odděleného okna – jednoduše chybu opravte pouhým kliknutím na ni.


A co když uděláte chybu? Žádný problém, systém Plone vám automaticky chybu ohlásí a nechá vás ji snadno opravit.
1.2. Podpora pracovní kopie 
V této situaci jste se již možná někdy ocitli: publikovali jste určitý dokument a potřebujete jej ve velké míře zaktualizovat, ale chcete, aby stará verze přetrvala na webové stránce, dokud nepublikujete verzi novou. Také chcete stávající dokument nahradit dokumentem novým, ale přitom si přejete pro případ potřeby zachovat historii starého dokumentu.


Z němčiny do češtiny: TV-Karten der Cinergy-Reihe

Specializace: IT (informační technologie)

Zdrojový text:

Herzlich Willkommen
Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen gerne etwas zeigen: das komplette Programm an Unterhaltung, Kreativität, Spannung und Produktivität, das Sie mit Ihrem Notebook oder PC erleben können.
Wir möchten es Ihnen mit den unkomplizierten Lösungen für TV, Video, Audio und Home Entertainment ermöglichen, die moderne Multimedia-Welt dort zu erleben und zu genießen, wo Sie es wollen!
Machen Sie, was Sie wollen: am Rechner fernsehen. Internetradio und Podcasts ohne Computer hören. Filme aufzeichnen. Videos schneiden. VHS-Kassetten auf DVD brennen. Audio produzieren. Spiele und Filme mit bestem Sound genießen.
Wir sind dabei. Und Sie mittendrin.

Překlad:

Vítejte
Na následujících stránkách bychom vám rádi něco ukázali: kompletní program zábavy, kreativity, napětí a produktivity, který využijete v přenosném počítači nebo PC.
Díky jednoduchým řešením pro televizi, video, audio a domácí zábavu okusíte a vychutnáte si moderní svět multimédií, kdekoliv si budete přát!
Nezáleží na tom, zda sledujete televizní vysílání na monitoru počítače, posloucháte internetové rádio či podkasty bez počítače, nahráváte filmy, stříháte video, vypalujete kazety VHS na disky DVD, pracujete s audio záznamem nebo si vychutnáváte hry a filmy v té nejlepší zvukové kvalitě – jsme u toho. A vy jste přímo v centru dění.

Contact me!

Contact

Mgr. et Bc. Jan Kapoun 
Bachelor's degree in Information Technology, Master's degree in Linguistics

mail: info@jankapoun.com
skype: yankapoun

www.jankapoun.com | 

tel.: +420 775 601 385

an English/German to Czech translator specialized in information technology (IT), computer science, and production machines.

ICTech Czech Translation & Localization Services

Your specialist for: EN | DE > CZ 

CAT expertise: Trados 2007/SDL Studio 2011 | SDLX | Across 5.3 | Transit NXT

more contact / write us