Sample translations

Check my sample translations!

Jankapoun5m

English to Czech: The BEAMER Class (programming manual)

Field: IT (Information Technology)

Source text:

9 Creating Overlays
9.1 The Pause Commands
The pause command offers an easy, but not very flexible way of creating frames that are uncovered piecewise. If you say pause somewhere in a frame, only the text on the frame up to the pause command is shown on the first slide. On the second slide, everything is shown up to the second pause, and so forth. You can also use pause inside environments; its effect will last after the environment. However, taking this to extremes and use pause deeply within a nested environment may not have the desired result.

Translation:

9 Vytvoření překrytí
9.1 Pauzovací příkazy
Pauzovací příkaz nabízí jednoduchý, avšak nepříliš flexibilní způsob vytvoření rámců, které se odkrývají postupně. Vložíte-li někam do rámce příkaz pause, na prvním snímku se zobrazí pouze text před příkazem pause. Na druhém snímku se zobrazí všechno před druhým příkazem pause atd. Příkaz pause můžete použít i uvnitř prostředí. Jeho efekt bude trvat i po proběhnutí prostředí. Pokud to však s užíváním příkazu pause uvnitř vloženého prostředí přeženete, nemusíte se dočkat požadovaných výsledků. 


English to Czech: Plone 3 - The Content Management System

Field: IT (Information Technology)

Source text:

With the new inline Ajax-powered editing of Plone, you no longer have to reload a page or go to a separate screen to make a correction — simply edit it directly by clicking on it. 

And if you make a mistake? No problem, Plone will tell you immediately, and allow you to correct it effortlessly.
1.2. Working Copy support
You might have been in a situation like this before: you have published a document, and you need to update it extensively, but you want the old version to exist on the web site until you have published the new one. You also want the new document to replace the current one, but you'd like to keep the history of the old one, just in case.

Translation:

Pomocí nových řádkových úprav systému Plone podpořených technologií Ajax již nemusíte opětovně načítat stránku nebo se kvůli odstranění chyby přepínat do odděleného okna – jednoduše chybu opravte pouhým kliknutím na ni.


A co když uděláte chybu? Žádný problém, systém Plone vám automaticky chybu ohlásí a nechá vás ji snadno opravit.
1.2. Podpora pracovní kopie 
V této situaci jste se již možná někdy ocitli: publikovali jste určitý dokument a potřebujete jej ve velké míře zaktualizovat, ale chcete, aby stará verze přetrvala na webové stránce, dokud nepublikujete verzi novou. Také chcete stávající dokument nahradit dokumentem novým, ale přitom si přejete pro případ potřeby zachovat historii starého dokumentu.


German to Czech: TV-Karten der Cinergy-Reihe

Field: IT (Information Technology)

Source text:

Herzlich Willkommen
Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen gerne etwas zeigen: das komplette Programm an Unterhaltung, Kreativität, Spannung und Produktivität, das Sie mit Ihrem Notebook oder PC erleben können.
Wir möchten es Ihnen mit den unkomplizierten Lösungen für TV, Video, Audio und Home Entertainment ermöglichen, die moderne Multimedia-Welt dort zu erleben und zu genießen, wo Sie es wollen!
Machen Sie, was Sie wollen: am Rechner fernsehen. Internetradio und Podcasts ohne Computer hören. Filme aufzeichnen. Videos schneiden. VHS-Kassetten auf DVD brennen. Audio produzieren. Spiele und Filme mit bestem Sound genießen.
Wir sind dabei. Und Sie mittendrin.

Translation:

Vítejte
Na následujících stránkách bychom vám rádi něco ukázali: kompletní program zábavy, kreativity, napětí a produktivity, který využijete v přenosném počítači nebo PC.
Díky jednoduchým řešením pro televizi, video, audio a domácí zábavu okusíte a vychutnáte si moderní svět multimédií, kdekoliv si budete přát!
Nezáleží na tom, zda sledujete televizní vysílání na monitoru počítače, posloucháte internetové rádio či podkasty bez počítače, nahráváte filmy, stříháte video, vypalujete kazety VHS na disky DVD, pracujete s audio záznamem nebo si vychutnáváte hry a filmy v té nejlepší zvukové kvalitě – jsme u toho. A vy jste přímo v centru dění.

Print |

Contacts

ContactMgr. et Bc. Jan Kapoun 

phone: +420775601385

info@jankapoun.com

www.jankapoun.com

skype: yankapoun

Bachelor's degree in Computer Science / Applied Informatics, Master's degree in Linguistics

See my software projects at: http://www.jankapoun.com/en/it-projects

 

Availability

Partly available (approx. 1000 words/day)

I am busy for most of the time.

However, feel free to send me your request. 

I am sure we can find a suitable deadline for both of us.

more contact / write us 

 

Recent jobs:

 • NavFree, GSP navigation, software strings, 2600 words, EN-CZ
 • Colfax, company conduct code, 9500 words, EN-CZ
 • Western Digital, cloud services user guide, 7000 words, EN-CZ, 
 • Canon, printer user guide, 22500 words, EN-CZ
 • Microsoft PhoneFactor, UI localization, 22500 words, EN-CZ
 • GE - 5500 words, company FAQs, EN-CZ
 • Kampf Schneid- und Wickeltechnik GmbH & Co. KG - 9339 words, technical documentation, DE - CZ
 • Telefónica,  3726 words, marketing texts, EN-CZ
 • Canon, 5000 words, camera user manual, EN-CZ
 • Microsoft, 25000 words, technical documentation, EN-CZ
 • Doosan, 5000 words, company user training, EN-CZ
 • Trumpf, 5772 words, laser machines, technical documentation, DE - CZ
 • Mouser, small updates, proofreading

News