Bohemicus

Another blogpost – české LoremIpsum

Published by: jankapoun, dated: July 16, 2022

blah blah blah

blah blah blah

Lorem ipsum (zkráceně lipsum) je označení pro standardní pseudolatinský text užívaný v grafickém designu a navrhování jako demonstrativní výplňový text při vytváření pracovních ukázek grafických návrhů (např. internetových stránek, rozvržení časopisů či všech druhů reklamních materiálů). Lipsum tak pracovně znázorňuje text v ukázkových maketách (tzv. mock-up) předtím, než bude do hotového návrhu vložen smysluplný obsah.

Pokud by se pro stejný účel použil smysluplný text, bylo by těžké hodnotit pouze vzhled, aniž by se pozorovatel nechal svést ke čtení obsahu. Pokud by byl naopak použit nesmyslný, ale pravidelný text (např. opakování „asdf asdf asdf…“), oko by při posuzování vzhledu bylo vyrušováno pravidelnou strukturou textu, která se od běžného textu liší. Text lorem ipsum na první pohled připomíná běžný text, slova jsou různě dlouhá, frekvence písmen je podobná běžné řeči, interpunkce vypadá přirozeně atd.

Blogposts

English LoremIpsum

t is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page... Read More

Another blogpost – české LoremIpsum

blah blah blah blah blah blah Lorem ipsum (zkráceně lipsum) je označení pro... Read More

Keeping track of translation jobs

You can use Bohemicus to keep track of your business records, and to issue invoices. Before... Read More

Bohemicus WordPress theme design by Mgr. Jan Kapoun (c) 2022 | Data Protection Policy | Contact: bohemicus@bohemicus-software.cz, +420775601385, skype: yankapoun